Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik sözleşmesi ticari hayatın bütün ilişkilerinde yer bulabilir.Yarattığınız yeni veya size ait olan özel bir fikri, projeyi, ürünü, prototipi, yazılımı, buluşu veya iş konseptini yada müşteri listesi gibi işyerine ait özel, ticari sır teşkil edebilecek bilgileri, işbirliği, ortak iş yapmayı düşündüğünüz veya yatırımcı olabilecek üçüncü kişilere veya yanınızda çalışanlara anlatmadan, açmadan önce, yapılacak iş, bu özel bilgilerin korunması ve ilgilileri dışında açıklanmaması için bir gizlilik sözleşmesi imzalanmasıdır.
Birçok kişi, başkalarının fikirlerini sahiplenip ürünlerini veya iş modellerini taklit etmekte herhangi bir sakınca görmemektedir.Bu birçok kişiye, kurumunuz içindeki çalışanlar, dışarıdan gelen danışmanlar, dış kaynak personeli, tedarikçileriniz, hatta müşterileriniz dahil olabilir, sizin bilgilerinize çalışmaları süresince erişebilirler. Bu durumda, bu bilgilerin korunmasında bu kişilerin de sorumlu tutulması ve bu sorumluluğun yaptırımlara bağlanması önem arzedecektir. Gizlilik sözleşmeleri bu amaçla yapılir.Gizlilik sözleşmesi özellikle iş hukukuna tabi hizmet sözleşmelerinde ayrı bir sözleşme olarak değilde bu sözleşmeye eklenecek bir madde ile veya ayrı bir taahhütname ile yapılmaktadır.
Gizlilik sözleşmeleri veya taahhütleri genel olarak model/ standart metinlerden meydana gelir.Sözleşmede taraflar “Açıklayan” ve “Açıklanan” sıfatlarına sahiptirler.Sözleşmede öncelikle gizli bilginin ne olduğu tanımlanmalıdır. İşyerine göre pekçok husus önem arzedebilir ve bu gizli bilgilerin neler olduğu etraflıca açıklanmalıdır.
Gizli bilgi olabilecek hususlar genel anlamda, Açıklayanın yetkilileri, işçileri, acenteleri ya da çalışanlarınca; muhatap olunacak diğer tarafın (Açıklananın) idari veya teknik yetkililerine, ortaklarına,personeline vb. açıklanacak yada tarafların arasındaki sözleşme ilişkisi vesilesiyle işi yapacak/ hizmeti verecek Açıklananın yukarıda sayılan bütün ilgililerinin öğreneceği her türlü bilgi, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, faydalı model,endüstriyel tasarım,telif hakkı, marka, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olmasa bile diğer her türlü yenilik ve taraflar arasındaki ilişki çerçevesinde ticari,hukuki, fiili ilişki esnasında, yazılı veya sözlü yoldan öğreneceği tüm ticari, mali, teknik bilgiler “gizli bilgi” olarak ifade edilebilir.
Gizli bilginin korunması, muhatap gerçek veya tüzel kişi, yukarıda tanımı yapılan bu gizli bilgiyi;
  • büyük bir gizlilik içinde korumayı/li>
  • herhangi bir 3. Kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,
  • doğrudan ya da dolaylı olarak aradaki ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı kabul ve taahhüt etmek durumundadır.
Gizli bilgi Tanımına girmeyen bilgiler, sözleşme kapsamına göre özel veya genel nedenlerden ötürü gizli olarak kabul edilemeyecek bilgiler olup bunlar;
Muhatap, Açıklanan, bu gizlilik sözleşmesinde ,ayrıca, kendilerine ait gizli bilgileri korumakta gösterdiği özenin aynısını Açıklayanın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul etmekle ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken işçilerine ve alt çalışanlarına ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilere Açıklayanın yazılı onayını almak suretiyle vereceğini, bilginin gizliliği hususunda da işçilerini ve alt çalışanlarını uyarmayı kabul ve taahhüt edecektir.
  • Kamuya malolmuş bilgiler/li>
  • Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler şeklinde olabilir.
Yaptırım, gizlilik sözleşmesinin olmazsa olmaz koşullarından biri olarak karşımıza çıkar. Gizli bilginin sözleşme kapsamına aykırı olarak ifşa edilmiş olması halinde belirlenecek bir tazminatın Açıklayana verilmesi Açıklanan tarafından kabul edilir. Bu miktar, Açıklayanın bu sözleşmeye aykırı eylem nedeniyle uğrayacağı zarar oranında belirlenebilir.
Çok iyi hazırlanmıs bir Gizlilik Sözleşmesi size etkili bir koruma sağlar. Açıklananın bu sözleşmeyi imzalaması haklarınızı koruma konusunda ne kadar ciddi olduğunuzu kabul etmesi anlamına gelir.Bu sözleşme ile bir bakıma, Açıklanan ile iş ilişkinizin alt yapısı oluşturulmuştur. Bu sözleşme, herhangi bir ihlal durumunda yargı makamları önünde de hızlı yol alınmasını sağlar.


Avukat Bülent KAPTAN
Patent & Marka Vekili
http://bkaptan.com/
kaptan@bkaptan.com

© 2018 Kaptan Avukatlık Bürosu. Tüm Hakları Gizlidir. logo-footer

Bülent KAPTAN has set up his private practice as a member of Izmir Bar Association in 1991.
He was registered as Trademark and Patent Attorney to TPE (Turkish Patent Institute, not Turkish Patent and Trademark Office) in 1999. He has attended to Patent Attorneys Professional Training Programmes given by World Intellectual Property Organization as a distant education and an 8 months programme in TPE collabration with European Patent Office.

In 2002, he participated an English Translation Training for 20 months, organized by one of the M.E.B (Ministry of Education) affiliated private education institution.

He is a member of ICC Turkish National Committee and PEM Trademark and Patent Attorneys’ Assocation.

He has been writing in “Refrigeration World”, a publication of Aegean Region Refrigeration Industry and Business Association, since 2002.

He speaks English and German.

Elif Benan YAMAN graduated from Izmir University of Economics Faculty of Law in 2017. She is currently having her Masters in Law on Private Law in Izmir University of Economics. Also, she is running the ELSA, European Law Students Association as the Local Board President of İzmir and a candidate member of JCI (Junior Chamber International) İzmir.

She participated ELSA Winter Law School in Austria at Innsbruck University on Sports Law and she is currently having courses from Kadir Has University’s Sports Law and Management Programme. She participated ELSA Summer Law School in Spain, in cooperation with Barcelona University and IELPO on International Investment and Dispute Resolutions. She also participated ELSA Winter Law School Greece, at Aristotales University on Migration Law and Refugee Issues and she received certificates for her participations.

She mainly practices on Trade Law, Intellectual Property Law, Foreigners Law and Enforcement and Bankruptcy Law.

She speaks English and German.

Ece KARAN BEKTAS has her law degree from Yasar University Faculty of Law. She mainly focuses on Trade Law, Labor Law, Enforcement and Bankruptcy Law, Administrative Law and Tax Law.

After graduation, she has participated a Training on Disputes Related to Labor Law and Amicus Curiae for Labor Law Cases, received a Certificate on that. Also, she has completed her Masters of Law in Dokuz Eylul University Social Sciences Institute on Labor and Social Security Law.

She has been working at Kaptan Law Firm since 2015.

Kadir UYANIK, graduated from Eskisehir Anadolu University Faculty of Law in 2017. He is currently having his Masters in Law in Izmir University of Economics on Private Law. He practices mainly focused on Intellectual Property Law, Trade Law, Urban Transformation Law and Construction Law. He worked as Intern Lawyer in Kaptan Law Firm and he has been working as a Lawyer since 2018.


Kübra YILDIZ, has graduated from Manisa Celal Bayar University Demirci Demirci Vocatioal School on Banking and Insurance in 2015. She has been working at our firm as Administrative Assistant since 2017.